obrazek
Podatki
Zwrot VAT z UE

 

Specjalizujemy  się w odzyskiwaniu podatku VAT i dochodowego z krajów Unii Europejskiej.

 

Naszą ofertę kierujemy do tych przedsiębiorców, którym zależy na ograniczeniu zaangażowania pracy własnej oraz czasu i unikania problemów związanych z procedurą zwrotu VAT.

Zwrot VAT z zagranicy mogą uzyskać te firmy, które zapłaciły VAT przy nabyciu towarów i usług na terenie krajów Unii Europejskiej związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

 

 Odzyskujemy VAT od:

 

- zakupionych paliw głównie przez firmy transportowe

 

- wydatków na naprawy, parkingi, myjnie, opłaty drogowe ,

 

- wydatków związane z organizacją targów, wystaw, konferencji i szkoleń

 

 

 

 

 

 Podstawą prawną zwrotu podatku VAT są:

 

•dyrektywa Rady 2008/9/WE z 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. U. UE L 08.44.23).

 


•ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

 

 

 

•rozporządzenie ministra finansów z 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. nr 224, poz. 1800).

 


1. Kiedy przysługuje zwrot podatku od wartości dodanej?

 

Zwrot podatku VAT przysługuje przy nabyciu, na terytorium państwa członkowskiego zwrotu, towarów i usług albo w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium tego kraju, jeżeli te towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju członkowskiego siedziby.

 


2. Którzy podatnicy są uprawnieni do ubiegania się o zwrot podatku od wartości dodanej?

 

Podatnicy, którzy w okresie, do którego odnosi się wniosek:

 


w państwie członkowskim zwrotu, na terytorium którego dokonywali nabycia towarów i usług bądź dokonywali importu do tego państwa, nie posiadali siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których dokonywano transakcji gospodarczych, albo, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie mieli tam stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu,

 

byli podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług,

 


nie dokonywali wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku (poza transakcjami, o których mowa w art. 86 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług),

 


nie byli zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

 


3. Czy podatnik może ubiegać się o zwrot podatku za pośrednictwem pełnomocnika?

 

Podatnik może ubiegać się o zwrot podatku za pośrednictwem pełnomocnika (reprezentanta). Pełnomocnictwo należy złożyć w tym samym urzędzie skarbowym, w którym składany jest wniosek o zwrot. W przypadku niniejszej procedury nie ma zastosowania pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

 

 


drukuj Wydrukuj tę stronę
58 500 87 01
Infolinia czynna w godzinach
od 9.00 - 16.00 od Pn - Pt.